פרוייקטים לאומיים

'מכון קורות' זכה פעמיים במכרז משרד ראש הממשלה, לתיעוד בני דור תש"ח וכעבור שנתיים, במכרז לתיעוד לוחמי מלחמת ששת הימים. בפרוייקט זה נוצר שיתוף  פעולה נרחב בין 'מכון קורות' לארכיון שפילברג באוניברסיטה העברית, שלאחר הנצחת השואה מנציח את דור התקומה.

במסגרת הפרוייקט המסועף שנוהל על ידי ההסתדרות הציונית העולמית תועדו על ידינו מאות מרואיינים שנטלו חלק בבניין ובתקומה, אם כצופים, אם כבונים ואם כלוחמים – גברים כנשים.

הפרוייקט הופסק בתחילת שנת 2019 ונכון לעכשיו טרם חודש.