מתי נוכל לקרוא טיוטה ראשונה של הספר?

דבר זה נתון לבחירתכם: מדי מספר מפגשים או בסיום כל הראיונות.