מה יהיה סגנון הכתיבה של הספר שלי?

כמו המסלול שנתאים לכם, כן יותאם גם הסגנון לכם ולמשפחתכם. איננו 'סוגרים' אתכם בסגנון מסוים זה או אחר.