כמה זמן יימשך התהליך?

בדרך כלל כחצי שנה מהראיון האחרון. במקרה הצורך נקצר את התהליך.