ומה אם שיניתי את דעתי בנוגע לנושא מסוים?

כל עוד הספר לא עבר עימוד סופי, ניתן לשנות כל דבר שתרצו. אם הספר כבר הגיע לשלב זה ואתם מבקשים לבצע שינויים, הרי שזה עדיין אפשרי במידה והם אינם גדולים. שינויים גדולים ידרשו תוספת תשלום.