ואם מספר שעות הראיון לא יספיק לנו?

אפשר להוסיף שעות. בכל מסלול הפקה מצוין מחירה של כל שעת הפקה נוספת שתבקשו להוסיף על החבילה המקורית.