ואם אין בינינו 'כימיה'?

זה קורה, וזה בסדר גמור. 'נשדך' לכם מלווה הפקה אחר, עד לשביעות רצונכם.