האם תוכלו לעשות עבורי קמפיין גיוס המונים לתמיכה בהפקת הספר?

לא. גם איננו ממליצים על כך. אמנם שומעים רבות על קמפיינים שהצליחו מעל היעדים שהוצבו בגיוס כספים מהציבור, אך לא שומעים על רוב הקמפיינים שנכשלו. אנו לא ממליצים לבנות על כך, אלא אם כן מדובר בפרויקט ייחודי.