האם תוכלו להשיג לנו תמיכה כספית בהוצאת הספר לאור?

התשובה היא כן, במקרים מסוימים. אנו יודעים להגיש תביעה לוועדת התביעות של 'יד ושם' על מנת לקבל תמיכה בהוצאת ספרכם. הוועדה, שמתכנסת שלוש פעמים בשנה, דנה בתקציר שאנו מגישים לעיונה ועל פי היקף סיפור השואה שנפרש בספר הם מאשרים תמיכה בגובה שבין 2,500 ל-5,500 ₪. חשוב לדעת שלא רק על שהייה במחנות מקבלים תמיכה, אלא אף על הגליה למזרח ועוד.

על הטיפול בהליך הגשת כל טפסי הבקשה אנו גובים עמלה לא גבוהה.