האם תוכלו לדאוג להפצת הספר שלי בחנויות?

איננו מתמחים בכך.