האם יש לכם שירותי חיפוש שורשים וגנאלוגיה?

בהחלט. בילי, החוקרת הראשית שלנו, עמדה בראש העמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה. ללקוח שלנו מקליפורניה הרחבנו את עץ המשפחה מ-50 שמות שמסר לנו, למעל 350 שאיתרנו באמצעים העומדים לרשותנו.