האם אתם כותבים רק על אנשים חיים?

בהחלט לא. הפקנו ספרים רבים מזיכרונות של בני משפחה שנמסרו לנו כבר 'אחרי מות' יקירם, וכן ספרים שלשם עריכתם השתמשנו בחומרים שגיבור הספר כתב בעודו בחיים.