איך אתם מונעים טעויות בספר?

מערכת בדיקת הטעויות, הן טעויות כתיב והן טעויות הקלדה, מתבצעת הן על ידינו והן על ידיכם. על ידינו – לפני מסירת הטיוטה, ועל ידיכם – לאחר מכן. זו גם אחריות שלכם לעבור על כל הדברים ולמנוע טעויות, אך מצידנו אנו עושים ככל יכולתנו למנוע זאת.